ProAlfa Service Calitate

QSM - Quality Management System

SISTEME DE GESTIONARE A CALITĂȚII

ISO 9001 este definit ca standardul internațional care specifică cerințele pentru un sistem de management al calității (QMS). Organizațiile folosesc standardul pentru a demonstra capacitatea de a furniza în mod constant produse și servicii care îndeplinesc cerințele clienților și reglementărilor. Este cel mai popular standard din seria ISO 9000 și singurul standard din seria pe care organizațiile îl pot certifica.

DECLARAȚIA DE POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

Scopul PROALFA-SERVICE SRL este fabricarea și comercializarea aparatelor de distribuție și control a electricității pentru diverse necesități (industriale, de construcții și casnice) de înaltă calitate conform cerințelor clienților și ale celorlalte părți interesate.

Prin prezenta politica PROALFA-SERVICE SRL declară precum că analizează cerințele clienților și reglementate aplicabile, definește procesele ce contribuie la fabricarea și comercializarea aparatelor de distribuție și control a electricității conforme сu cerințele esențiale de securitate.

Prin Sistemul de Management al Calitatii în conformitate cu standardul ISO 9001:2015 se garanteaza ca procesele și activitațile desfașurate sunt planificate, controlate și îmbunătățite continuu, pentru a furniza clienților încredere și satisfacție că produsele PROALFA-SERVICE SRL îndeplinesc în mod constant cerințele de calitate, respectând legislația în vigoare.

În acest context ne propunem realizarea următoarelor obiective:

  • Fabricarea și comercializarea aparatelor de distribuție și control a electricității de calitate înaltă la un preț convenabil, care să fie în conformitate cu reglementarile în vigoare, cu normele de securitate și de mediu.
  • Câștigarea și menținerea încrederii clienților şi ale celorlalte părți interesate.
  • Satisfacerea continuă a cerințelor şi așteptărilor clienților pentru produsele furnizate.
  • Oferirea garanției că aparatelor de distribuție și control a electricității sunt conforme și sigure pentru exploatare.
  • Instruirea, dezvoltarea competenţelor şi conștientizarea personalului propriu bazată pe implicarea tuturor în mod responsabil şi conștient pentru obținerea calităţii, pentru cunoașterea şi aplicarea prevederilor în domeniul.
  • Îmbunătăţirea continuă a eficacității sistemului de management aplicat în cadrul PROALFA-SERVICE SRL.
  •  

Prezenta politica referitoare la calitate este comunicată prin instruire, afișare în locuri vizibile, pe pagina web www.proalfa.md, cu scopul declarat de a o face cunoscută tuturor părților interesate.

Certificarea sistemului de management al calității este un angajament care formează bazele progresului continuu, oferind instrumente concrete pentru perfectarea metodelor de lucru și creșterea performanței globale.

În calitate de Director General mă angajez să asigur cadrul organizatoric și resursele necesare pentru realizarea acestei politici și obiectivelor întreprinderii noastre, urmând ca întregul personal să poartă responsabilitate de aplicarea consecventă a acesteia.