Hotărâri ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HANRE420:2019 din 22.11.2019 privind aprobarea Codului Rețelelor de gaze naturale

HANRE112:2019 din 19.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale

HANRE138:2018 din 05.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale

HANRE396:2020 din 28.10.2020 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale

HANRE113:2019 din 19.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale

HANRE422:2019 din 22.11.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și distribuție a gazelor naturale

HANRE443:2020 din 24.11.2020 METODOLOGIA de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

HANRE398:2010 din 31.12.2010 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice și pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de distribuție

Legi ale Parlametului Republicii Moldova

LP108:2016 Legea cu privire la gaze naturale

LP174:2017 Legea cu privire la energetică

LP105:2003 Legea privind protecția consumatorului

LP186:2008 Legea privind securitatea și sănătatea în muncă

LP116:2012 Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase