Apăsați link-ul pentru a face cunoștință cu Model contract furnizare gaze naturale

Metodologiile de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și a tarifelor reglementate, aprobate de ANRE, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, de asemenea se plasează pe pagina web oficială a ANRE și pe pagina electronică al întreprinderilor de gaze naturale. Link Hotărârea ANRE nr.396/2020 din 28 octombrie 2020 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, HANRE396:2020.

Codul rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr.420/2019 HANRE420:2019.

Regulametul privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr.138/2018 HANRE138:2018.

Regulamentul privind calitatea serviciilor de transport și distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.422/2019 HANRE422:2019