Consumator noncasnic este persoană fizică sau persoană juridică, care procură și consumă gaze naturale în alte scopuri decât pentru propriile necesități casnice.

Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul de sistem și consumatorul final sunt reglementate de prevederile Legii cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019, Hotărârea ANRE nr.396/2020 din 28.10.2020 (în vigoare din 03.11.2020) privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către SRL „PROALFA-SERVICE” în contextul obligației de serviciu public și alte acte normative.

HANRE422:2019