HANRE112:2019 din 19.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale.

Acum, consumatorii noncasnici, care din diverse motive au fost debranșați de la rețeaua de gaze naturale și care doresc să se reconecteze la rețea, pot transmite solicitarea prin completarea formularului de mai jos.

  1. Denumirea companiei
  2. Cod Fiscal
  3. Adresa
  4. Telefon
  5. Email
  6. Comentarii

Model: 1. Cerere_racordare

Model: 2. Model contract furnizare gaze naturale încheiat între Furnizorul de serviciu public și consumatorul noncasnic care este prevăzut la Anexa nr.2 al Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019 din 19.04.2019.

Conform pct. 92 din Regulament, consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalaţiilor de gaze naturale la reţeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalaţiilor sale de gaze naturale. Furnizorul solicită operatorului de reţea, iar acesta reconectează la reţeaua de gaze naturale instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării de către consumatorul final a tarifului pentru reconectare.